20,000 تومان

عرصه زوج‌درمانی هم اکنون با دگرگونی‌های شگرف همراه است. مایه خرسندیست که ارزندگی این حیطه چونان گذشته به دل‌انگیزی و جذابیت ذاتی آن محدود نمی‌شود و صاحبنظران معاصر در پرتو بزرگداشت کارکردگرایی، مداخلات آزمون پذیر و یافته‌های معتبر پژوهشی را نیز مورد امعان نظر قرار می‌دهند.این حیطه امروزه با شقوقی که در اختیار قرار دارد، به نقطه‌ای از مسیر رسیده که می‌توان به جرات ادعا کرد که هنر زوج‌درمانی یک علم است؛ با قابلیت‌هایی چون توصیف، پیش‌گویی و تبیین. امروزه حتی عوام در این امر تردید ندارندکه ازدواج جامعه‌ایست با دو عضو و جهت ارتقا سلامت روان و عملکرد عمومی مطلوب، باید که آگاهانه د راین جامعه سرمایه‌گذاری کرد.

کتاب حاضر بخشی ازاین نهضت رونده است که با دربرداشتن مداخلات موثر و علمی و به دور از فروکاستن مطالب به مشتی محفوظات، به مقصد وسعت بخشی به حیطه زوج‌درمانی در حرکت است. چینش عناصر در این کار، بر پیوستاری نظام‌مند صورت گرفته و مولفان کوشیده‌اند مباحث بنیادین زوج درمانی _ مفاهیم ازدواج، دلایل انتخاب همسر، سبک‌های دلبستگی، ویژگی‌های روابط پایدار، مهارت‌های ارتباطی، تقابل خود با رابطه، تجارب کودکی و … را در آمیزه‌ای هم راستا با یکدیگر تلفیق کنند.

دسته:

خدمات مشاوره و روانشناسی آوینه

منتظر شنیدن صدای پرمهر و پذیرای حضور گرمتان هستیم.

021-88694582

تهران ، سعادت‌آباد ، بلوار دریا ، روبروی مسجد قدس ، پلاک 49 ، طبقه چهارم

info@avineha.com