چکیده فیلم رایگان آموزشی

در جلسات مشاوره ازدواج و کیس‌های مشاوره بعد از ازدواج با این نمونه زیاد مواجه می‌شویم:

افرادی با یکدیگر ازدواج کرده‌اند و یا وارد رابطه عاطفی شده‌اند که بسیار با یکدیگر متفاوت هستند. یکی دیگر از دلایل اشتباه ازدواج کردن و یا انتخاب همسر نامناسب، انتخاب فردیست که تفاوت‌های بسیار چشمگیری با ما دارد. در ابتدای رابطه عاشقانه این نوع تفاوت‌ها بسیار جذاب‌اند و معمولا مجذوب فردی می ‌شویم که نقطه مقابل ماست اما وقتی تب و تاب رابطه تمام می‌شود همین تفاوت‌ها،به چالش‌هایی تبدیل می‌شوند.

 فایل صوتی و تصویری

مدت زمان : 357 ثانیه

حجم فایل : 62 مگابایت